Journal of Turkish Science Education

Journal of Turkish Science Education

Portfolyonun 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

Yazarlar: Ezgi GÜVEN , Mustafa AYDOĞDU

Cilt 6 , Sayı 2 , 2009 , Sayfalar 115-128

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Fen ve Teknoloji Eğitimi ,Portfolyo ,Düz Anlatım Yöntemi ,Başarı ,Kalıcılık

Özet: Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6.sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Vücudumuzda Sistemler” ünitesinde portfolyonun, öğrencilerin başarılarına ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına etkisini araştırmaktır. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara ili Çankaya ilçesi Hamdullah Suphi İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören ve 6.sınıf öğrencilerinden oluşan iki farklı sınıfa uygulanmıştır. Bu sınıflardan birine“Vücudumuzda Sistemler” ünitesindeki konular portfolyo ile verilirken diğerine düz anlatım yöntemiyle verilmiştir. Uygulamadan önce her iki sınıfa başarı testi ön test olarak, uygulamadan sonra ise aynı test her iki gruba son test olarak verilmiştir. Hazırlanan başarı testi, kalıcılık testi olarak her iki gruba da uygulama bitiminden 3 ay sonra tekrar verilmiştir. Çalışmadan elde edilen verileri karşılaştırmak için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Verilerin analiz sonuçları, deney grubu öğrencilerinin “Vücudumuzda Sistemler” ünitesindeki başarılarının kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda deney grubu öğrencilerinin kalıcılık testi sonuçları kontrol grubu öğrencilerinin sonuçlarına göre daha yüksek bulunmuştur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2009, title={Portfolyonun 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi}, volume={6}, number={115–128}, publisher={The Journal of Turkish Science Education}, author={Ezgi GÜVEN , Mustafa AYDOĞDU}, year={2009} }
APA
KOPYALA
Ezgi GÜVEN , Mustafa AYDOĞDU. (2009). Portfolyonun 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi (Vol. 6). Vol. 6. The Journal of Turkish Science Education.
MLA
KOPYALA
Ezgi GÜVEN , Mustafa AYDOĞDU. Portfolyonun 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’nde Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. no. 115–128, The Journal of Turkish Science Education, 2009.