Journal of Turkish Science Education

Journal of Turkish Science Education

Proje Tabanlı Laboratuar Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Bilgilerine Etkisi

Yazarlar: İnci MORGİL , Senar TEMEL , Hatice GÜNGÖR SEYHAN , Evrim URAL ALŞAN

Cilt 6 , Sayı 2 , 2009 , Sayfalar 92-109

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Bilimin Doğası ,Proje Tabanlı Öğrenme ,Laboratuar Uygulamaları ,Kimyaya Karşı Tutum

Özet: Bilimin doğasını anlayabilmek ve sosyobilimsel olayların üstesinden gelebilmek fen eğitiminin en önemli amaçlarından biridir. Çalışma kapsamında, (a) öğrencilerin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi, (b) laboratuar uygulaması ile proje tabanlı laboratuar uygulamasının 1. sınıföğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki bilgi ve algılamalarına ve kimyaya karşı tutumlarına olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fizik ve Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 61 birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Bilimin Doğasına İlişkin Görüş Anketi ile Bilimin Doğası ve Fen Öğretimi İnanç Ölçeği ve Kimyaya Karşı Tutum Ölçeği öğrencilere ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Çalışmada temel kimya laboratuarı müfredatı kapsamında yapılan deneylere ek olarak bilimsel araştırmalarla fen öğretimi kapsamında, öğrencilerle proje tabanlı laboratuar uygulaması yapılmıştır. Laboratuar uygulamaları ve proje tabanlı öğrenme uygulamasının ardından öğrencilerin bilimin doğası hakkında sahip oldukları bilgi seviyesinin yükseldiği öğrencilerin Bilimin Doğasına İlişkin Görüş Anketine verdikleri cevaplar değerlendirilerek belirlenmiştir. Aynı zamanda gerçekleştirilen uygulamaların öğrencilerin kimya dersine karşı tutumlarını arttırdığı da belirlenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2009, title={Proje Tabanlı Laboratuar Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Bilgilerine Etkisi}, volume={6}, number={92–109}, publisher={The Journal of Turkish Science Education}, author={İnci MORGİL , Senar TEMEL , Hatice GÜNGÖR SEYHAN , Evrim URAL ALŞAN}, year={2009} }
APA
KOPYALA
İnci MORGİL , Senar TEMEL , Hatice GÜNGÖR SEYHAN , Evrim URAL ALŞAN. (2009). Proje Tabanlı Laboratuar Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Bilgilerine Etkisi (Vol. 6). Vol. 6. The Journal of Turkish Science Education.
MLA
KOPYALA
İnci MORGİL , Senar TEMEL , Hatice GÜNGÖR SEYHAN , Evrim URAL ALŞAN. Proje Tabanlı Laboratuar Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Bilgilerine Etkisi. no. 92–109, The Journal of Turkish Science Education, 2009.