Ahi Evran Akademi

Ahi Evran Akademi

Planlı Dönemler İtibariyle Türkiyede Kalkınma Çalışmaları İle Kırsal Kalkınma Arasındaki İlişki

Yazarlar: Adem AKALIN

Cilt 2 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 32 - 39

Konular:Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler

Anahtar Kelimeler:Kalkınma, plan, Kırsal Kalkınma

Özet: Bu çalışmanın amacı; planlı dönemler itibariyle Türkiye’deki kalkınma kalkınma çalışmaları ile kırsal kalkınma arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1963 yıllında başlanan kalkınma çalışmalarının planlanan kalkınma dönemi bağlamında alınan kararlar ve uygulamalar tartışılmıştır. Planlı kalkınma ile kırsal alanlar öne çıkmış ve ülke ekonomisinin temeli olan tarım büyük önem kazanmıştır. 1963 yılında imar çalışmaları kapsamında planlanan döneme geçişle birlikte hazırlanan beş yıllık imar planları incelenmiş ve önceliklendirilen bölgeler, konular ve alanlar ile planların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar bu planlara dahil edilmiştir. Uygulanan beş yıllık kalkınma planlarında kalkınmanın öncelikle az gelişmiş bölgelere ve kırsal alanlara bağlı olduğu görülmektedir. Ayrıca kırsal kesimde kalkınmayı hızlandıracak modeller belirlenmiş ve kalkınma planlarında uygulanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Planlı Dönemler İtibariyle Türkiyede Kalkınma Çalışmaları İle Kırsal Kalkınma Arasındaki İlişki}, volume={2}, number={32–39}, publisher={Ahi Evran Akademi}, author={Adem AKALIN}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Adem AKALIN. (2021). Planlı Dönemler İtibariyle Türkiyede Kalkınma Çalışmaları İle Kırsal Kalkınma Arasındaki İlişki (Vol. 2). Vol. 2. Ahi Evran Akademi.
MLA
KOPYALA
Adem AKALIN. Planlı Dönemler İtibariyle Türkiyede Kalkınma Çalışmaları İle Kırsal Kalkınma Arasındaki İlişki. no. 32–39, Ahi Evran Akademi, 2021.