Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Serbest ve Grekoromen Stil Güreşçilerin Anaerobik Test Protokollerine Verdikleri Fizyolojik Cevapların Karşılaştırılması

Yazarlar: Yasin GÖKŞİN, Rüştü ŞAHİN, Şeyma Öznur CESUR

Cilt 3 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 36 - 42

Konular:Spor Bilimleri

Anahtar Kelimeler:Anaerobic Strength, Freestyle and Greco-Roman Wrestling, Anaerobic Tests

Özet: Bu araştırmada, milli takım düzeyinde (elit) yarışan grekoromen ve serbest stil güreşçilerin farklı anaerobik test yöntemleri olan Margaria Kalamen, Dikey Sıçrama, Tekrarlı Anaerobik Sprint Testi (RAST) ve Anaerobik Basamak Testi (AST30) ile anaerobik güçlerinin ölçülmesi ve iki stil arasındaki farkların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Katılımcıların dolaylı ve doğrudan ölçüldüğü tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmamızın araştırma gurubunu Antalya kepez belediye spor kulübü güreş takımından 32’i serbest stil, 32’i grekoromen stil güreşçi olmak üzere toplam 64 gönüllü sporcu oluşturmuştur. Tüm sporcular için sıkletler arası anaerobik güç farkının incelenmesi için katılımcılara uygulanan Rast, Ast30, Margarıa Kalemen ve Dikey Sıçrama testlerinin ortalama güç verilerinin tek yönlü varyans analizi incelendiğinde anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmamızın sonuçlarını özetlersek; serbest stilde mücadele eden güreşçilerin grekoromen stildeki güreşçilere göre daha yüksek anaerobik güç seviyesine sahip oldukları gözlemlenmektedir. Ayrıca Serbest ve grekoromen stilde mücadele eden güreşçilerin RAST test değerlerinde sıklet artışı ile azalma meydana geldiği fakat AST30, Margaria-Kalamen ve Dikey Sıçrama test verilerinde sıklet artışı ile beraber artış meydana geldiği görülmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Serbest ve Grekoromen Stil Güreşçilerin Anaerobik Test Protokollerine Verdikleri Fizyolojik Cevapların Karşılaştırılması}, volume={3}, number={36–42}, publisher={Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi}, author={Yasin GÖKŞİN,Rüştü ŞAHİN,Şeyma Öznur CESUR}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Yasin GÖKŞİN,Rüştü ŞAHİN,Şeyma Öznur CESUR. (2021). Serbest ve Grekoromen Stil Güreşçilerin Anaerobik Test Protokollerine Verdikleri Fizyolojik Cevapların Karşılaştırılması (Vol. 3). Vol. 3. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi.
MLA
KOPYALA
Yasin GÖKŞİN,Rüştü ŞAHİN,Şeyma Öznur CESUR. Serbest ve Grekoromen Stil Güreşçilerin Anaerobik Test Protokollerine Verdikleri Fizyolojik Cevapların Karşılaştırılması. no. 36–42, Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 2021.