Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Avrupa Süper Ligi Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar: Buğra Çağatay SAVAŞ, Emine ÖZTÜRK KARATAŞ, Özgür KARATAŞ

Cilt 3 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 21 - 29

Konular:Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Anahtar Kelimeler:Avrupa,Futbol,UEFA,Süper Lig

Özet: Bu araştırmanın amacı, önerilen Avrupa Süper Ligi’nin değerlendirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemini temel alan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada Avrupa Süper Ligi’ni öneren kulüpler ve ligleri incelenmiştir. Avrupa Süper Ligi’ni öneren kulüplerin gelir bakımından Avrupa’nın ilk 20 kulübü içerisinde oldukları, yayın sözleşme bedelleri ve maç değerlerinin diğer kulüplerden oldukça yüksek düzeyde olduğu, kulüp sahiplerinin çoğunun özel şahıslar olduğu ve şirket şeklinde yönetildikleri, ayrıca UEFA gelirlerinin önemli bir bölümünün ödül olarak dağıtıldığı bulunmuştur. Sonuç olarak, Avrupa’nın üst düzey 12 kulübünün, gelirlerini artırmak düşüncesiyle hareket ettikleri, bu kulüplerin, elde edilen finansal getiriyi nispeten daha düşük gelire sahip kulüp ve organizasyonlarla paylaşmak istememeleri, dolaylı olarak Avrupa futbolunun gelişimine ve desteklenmesine kaynak ayırmak istememeleri ve tamamen kâr amaçlı şirket olarak hareket etme düşüncesinde oldukları anlaşılmaktadır. Araştırmada, bu oluşumun, gerçekleşmesi durumunda geçici olarak destek bulsa dahi uzun vadede gerekli ilgiyi görememesinin söz konusu olabileceği, Avrupa futboluna önemli bir darbe vurabileceği, futbolun finansal getiri aracına dönüşmesi sonucuna razı olunamayacağı dikkate alınarak asla izin verilmemesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda tüm futbol paydaşları tarafından iş birliği içerisinde hareket edilmesi bu ve benzeri oluşumları engelleyecek hukuki düzenlemelerin süratle uygulamaya konması ve Avrupa futbolunun korunarak güçlendirilmesi kapsamında atılacak tüm adımlara destek verilmesi önerilmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Avrupa Süper Ligi Üzerine Bir Değerlendirme}, volume={3}, number={21–29}, publisher={Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi}, author={Buğra Çağatay SAVAŞ,Emine ÖZTÜRK KARATAŞ,Özgür KARATAŞ}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Buğra Çağatay SAVAŞ,Emine ÖZTÜRK KARATAŞ,Özgür KARATAŞ. (2021). Avrupa Süper Ligi Üzerine Bir Değerlendirme (Vol. 3). Vol. 3. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi.
MLA
KOPYALA
Buğra Çağatay SAVAŞ,Emine ÖZTÜRK KARATAŞ,Özgür KARATAŞ. Avrupa Süper Ligi Üzerine Bir Değerlendirme. no. 21–29, Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 2021.