Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Doğa Mı Yoksa İnsan Mı Daha Tehlikeli? Doğa Yürüyüşlerinde Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: Orçun KEÇECİ, Ahmet Buğra GÖZELLER, Tuba SEVİL

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 18 - 26

Konular:Spor Bilimleri

Anahtar Kelimeler:Risk faktörleri,Doğa yürüyüşü,Doğa sporları,Açık alan rekreasyonu

Özet: İnsanlar fiziksel, sosyal ve psikoloijk faydalar elde etmek ve doğayla iç içe olmak için doğa yürüyüşlerine yönelmektedir. Ancak doğal ortamlar sonucu ölüme kadar varabilen riskler barındırır. Bu araştırmada, doğa yürüyüşlerindeki risk unsurlarını belirleyebilmek ve bu tip açık alan etkinliklerinde risk yönetimi uygulamalarına fayda sağlayabilecek bir içerik oluşturmak amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni üzerine kurulmuştur. Veri toplama amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın kodları, betimsel analiz metoduna göre araştırma öncesinde belirlenen temalar üzerine kurulmuştur. Sonuç olarak; organizasyondan, doğadan ve katılımcılardan kaynaklı bir şekilde, doğa yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesine engel teşkil edebilecek çeşitli unsurlar olduğu anlaşılmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Doğa Mı Yoksa İnsan Mı Daha Tehlikeli? Doğa Yürüyüşlerinde Risk Faktörlerinin Belirlenmesi}, volume={2}, number={18–26}, publisher={Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi}, author={Orçun KEÇECİ,Ahmet Buğra GÖZELLER,Tuba SEVİL}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Orçun KEÇECİ,Ahmet Buğra GÖZELLER,Tuba SEVİL. (2020). Doğa Mı Yoksa İnsan Mı Daha Tehlikeli? Doğa Yürüyüşlerinde Risk Faktörlerinin Belirlenmesi (Vol. 2). Vol. 2. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi.
MLA
KOPYALA
Orçun KEÇECİ,Ahmet Buğra GÖZELLER,Tuba SEVİL. Doğa Mı Yoksa İnsan Mı Daha Tehlikeli? Doğa Yürüyüşlerinde Risk Faktörlerinin Belirlenmesi. no. 18–26, Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 2020.