Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi

Koruma Altında Yetişmiş Bireylerin Görüşleri Doğrultusunda Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi

Yazarlar: Pelin AVCI, Hasan Ceyhun CAN

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 10 - 17

Konular:Spor Bilimleri

Anahtar Kelimeler:Yetiştirme yurdu,Spor,Yaşam becerileri

Özet: Bu çalışma, Çocuk Esirgeme Kurumları’nda yetişen ve spor geçmişine sahip olan bireylerin görüşleri alınarak sporun yaşam becerilerini etkileme durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma modeli kapsamında fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile çalışma grubu belirlenmiştir ve yedi kişinin katılımıyla hazırlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırma verileri toplamda 2 tema ve 8 alt temadan oluşmuştur. Bunlar, spor ve yaşam becerilerine etki temaları ile spora başlama sebepleri, sporun kişisel önemi, sporun etkileri, zaman yönetimi, iletişim, takım çalışması, amaç belirleme ve kişisel etkiler alt temalarıdır. Bu makalede, kurumsal bir oluşum içinde yetiştirilen gençlerin davranış kalıplarının, karakter yapısının, eğilimlerinin ve sporun etkisinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, literatürü destekler nitelikte, koruma altında yetişen bireylerin yaşam becerilerinde sporun etkili olduğu görülmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Koruma Altında Yetişmiş Bireylerin Görüşleri Doğrultusunda Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi}, volume={2}, number={10–17}, publisher={Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi}, author={Pelin AVCI,Hasan Ceyhun CAN}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Pelin AVCI,Hasan Ceyhun CAN. (2020). Koruma Altında Yetişmiş Bireylerin Görüşleri Doğrultusunda Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi (Vol. 2). Vol. 2. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi.
MLA
KOPYALA
Pelin AVCI,Hasan Ceyhun CAN. Koruma Altında Yetişmiş Bireylerin Görüşleri Doğrultusunda Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi. no. 10–17, Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 2020.