Temel Eğitim

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Etkinliklerinde Kullanılan Hikaye Anlatım Tekniklerinin Çocukların Dikkat Süresi Üzerine Etkisi

Yazarlar: İpek VAROL, Selinay ÂLÂ, Mine ETİ

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 26 - 39

Konular:Eğitim, Bilimsel Disiplinler

Anahtar Kelimeler:okul öncesi eğitim, türkçe etkinlikleri, hikaye anlatım teknikleri, dikkat

Özet: Bu araştırma, okul öncesinde Türkçe etkinlikleri içerisinde önemli bir yeri olan hikayeleri çocuklara anlatırken farklı anlatım tekniklerini kullanmanın çocukların dikkat süresi üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek için yapılmıştır. Araştırmanın hikaye anlatımında kullanılan tekniklerin dikkat süresi üzerindeki önemli etkisini vurgulaması bakımından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Zonguldak ilinin Karadeniz Ereğli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören 60 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri gözlem ve görüşme yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler geliştirilen rubrik ile değerlendirilmiş, frekans ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda kullanılan hikaye anlatım tekniklerinin dikkat süresi üzerindeki etkileri önlük ile anlatım tekniğinde %60 çok iyi, hikaye kartı tekniğinde %57 çok iyi, kukla ile anlatım tekniğinde %41 çok iyi ve düz anlatım tekniğinde %20 çok iyi olarak belirlenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Etkinliklerinde Kullanılan Hikaye Anlatım Tekniklerinin Çocukların Dikkat Süresi Üzerine Etkisi}, volume={2}, number={26–39}, publisher={Temel Eğitim}, author={İpek VAROL,Selinay ÂLÂ,Mine ETİ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
İpek VAROL,Selinay ÂLÂ,Mine ETİ. (2020). Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Etkinliklerinde Kullanılan Hikaye Anlatım Tekniklerinin Çocukların Dikkat Süresi Üzerine Etkisi (Vol. 2). Vol. 2. Temel Eğitim.
MLA
KOPYALA
İpek VAROL,Selinay ÂLÂ,Mine ETİ. Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Etkinliklerinde Kullanılan Hikaye Anlatım Tekniklerinin Çocukların Dikkat Süresi Üzerine Etkisi. no. 26–39, Temel Eğitim, 2020.