ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PESTİSİTLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ - AGRICULTURAL STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVELS ABOUT PESTICIDES

Yazarlar: Ozan DEMİRÖZER, Asiye UZUN, Burak KURT, Tufan NAYİR, Dilek ÖZTAŞ, Tuğçe TERCAN

Cilt 4 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 24 - 34

Konular:Tıp

Anahtar Kelimeler:Pestisit, Ziraat, Öğrenci

Özet: Pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sonucu zararlı organizmalarda direnç gelişmesi ve kalıntılar yoluyla insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan 6 bölüme ait öğrencilerin pestisitler ve bunların çevre üzerindeki etkileri hakkında yeterli bilgi birimine sahip olup olmadıklarını araştırmaktır. Bu çalışma, 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerine ait 3. ve 4. Sınıfta bulunan toplam 146 öğrenci üzerinde, zararlı organizmaların teşhis kriterleri için 32, pestisitler için 25 ve bu pestisitlerin çevre üzerindeki etkileri için 7 adet soru olmak üzere toplamda 64 sorudan oluşan bir anket uygulanarak yürütülmüştür. Açık uçlu olmayan 60 soru değerlendirmeye alınmış, doğru yanıt “1” olarak puanlanarak değerlendirme yapılmıştır. Puan ortalamaları ele alındığında ilk sırada Bitki Koruma Bölümü (42,68±7,20) yer alırken, sırası ile Tarımsal Biyoteknoloji (32,44±8,01), Tarla Bitkileri (31,33±4,27), Tarım Ekonomisi (29,25±6,78), Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (27,10±7,06) ve Bahçe Bitkileri Bölümü (21,19±9,44) gelmektedir. Tarım alanında çalışan bireyler bitki koruma ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili eğitilmelidirler. Bu çalışmada yer verilen zararlı organizmalar, teşhis kriterleri, pestisitler ve bu pestisitlerin çevre üzerindeki etkileri konuları hakkında öğrencilerin mezuniyet öncesi bilgi seviyelerinin ölçümü ile ilgili ilk çalışma olup, Ziraat Mühendisliği eğitimi verilen tüm fakültelerde belirli aralıklarda bu araştırmanın tekrarlanmasının gerekli olduğuna inanılmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PESTİSİTLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ - AGRICULTURAL STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVELS ABOUT PESTICIDES}, volume={4}, number={1}, publisher={ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi}, author={Ozan DEMİRÖZER,Asiye UZUN,Burak KURT,Tufan NAYİR,Dilek ÖZTAŞ,Tuğçe TERCAN}, year={2019}, pages={24–34} }
APA
KOPYALA
Ozan DEMİRÖZER,Asiye UZUN,Burak KURT,Tufan NAYİR,Dilek ÖZTAŞ,Tuğçe TERCAN. (2019). ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PESTİSİTLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ - AGRICULTURAL STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVELS ABOUT PESTICIDES (Vol. 4, pp. 24–34). Vol. 4, pp. 24–34. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ozan DEMİRÖZER,Asiye UZUN,Burak KURT,Tufan NAYİR,Dilek ÖZTAŞ,Tuğçe TERCAN. ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PESTİSİTLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ - AGRICULTURAL STUDENTS’ KNOWLEDGE LEVELS ABOUT PESTICIDES. no. 1, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 2019, pp. 24–34.