ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

AŞI REDLERİNİN ARTMASI VE AŞI KARŞITLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yazarlar: Gülsüm Hatice YÜKSEL, Ahmet TOPUZOĞLU

Cilt 4 , Sayı 2 , 2019 , Sayfalar 244 - 258

Konular:Tıp

DOI:10.35232/estudamhsd.525983

Anahtar Kelimeler:aşı, aşılama, bağışıklama, aşı reddi, aşı tereddüdü, aşı uyumu, aşı karşıtlığı, aşı güvenliği

Özet: Sağlık hizmetlerinin temel amacı, bireylerin sağlığını korumak ve hastalıkları engellemektir. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesindeönemli halk sağlığı uygulamalarından biri aşılamadır. Ülkemizde çocukluk çağı aşılama programlarının başarısı oldukça yüksektir. Aşı uygulamalarına ve etkilerine yönelik son yıllarda artan endişeler dikkat çekmektedir. Aşı uygulamalarına yönelik endişelerin giderilmesi; GBP hedeflerine ulaşılabilmesi, toplumu ölüm ve ciddi komplikasyon riskleri olan hastalıklara karşı korumak için önemlidir. Ülkemizde aşılanma oranlarında artış olsa da birçok ülkede olduğu gibi aşılar konusunda tereddütler artmaktadır. Bu nedenle aşı uygulamalarını etkileyen faktörlerin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Aşı redlerinde, ebeveynlerin bilgisiz olmasıönemli nedenlerden biridir. Aşılama konusundagüvenilir bilgi kaynağı olarak hekimler, ebeveyn eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır. Aşıların içeriğinin güvenilirliği her ne kadar yapılan çalışmalarla ortaya konmuş olsa da, aşı takviminin aşı üreticileri tarafından belirlendiğine dair kamuoyunu meşgul eden görüşler ortaya atılmıştır. Aşılama sonucunda hastalıkların ve komplikasyonlarının daha az görülüyor olması, aşıya olan ihtiyacı ortadan kaldırmamaktadır. Aşılamaya son verilmesi halinde neler olabileceği CDC’nin raporuyla açıklanmıştır. İncelenen çalışmalar göstermiştir ki, ebeveynlerin çocukluk çağı aşılamaları hakkında, özellikle aşıların ve aşı bileşenlerinin etkinliğine; olası yan etkiler ve aşılamanın yararları gibi risklere ilişkin yeterince bilgilendirilmesi, çocuklarını aşılatma konusunda bilinçli bir seçim yapmalarını sağlayabilir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={AŞI REDLERİNİN ARTMASI VE AŞI KARŞITLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER}, volume={4}, number={2}, publisher={ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi}, author={Gülsüm Hatice YÜKSEL,Ahmet TOPUZOĞLU}, year={2019}, pages={244–258} }
APA
KOPYALA
Gülsüm Hatice YÜKSEL,Ahmet TOPUZOĞLU. (2019). AŞI REDLERİNİN ARTMASI VE AŞI KARŞITLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (Vol. 4, pp. 244–258). Vol. 4, pp. 244–258. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi.
MLA
KOPYALA
Gülsüm Hatice YÜKSEL,Ahmet TOPUZOĞLU. AŞI REDLERİNİN ARTMASI VE AŞI KARŞITLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER. no. 2, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 2019, pp. 244–58.