ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE KATILAN SÜRÜCÜLERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ

Yazarlar: Melike TELLİOĞLU, Ömer Faruk TEKİN, İnci ARİKAN

Cilt 4 , Sayı 2 , 2019 , Sayfalar 176 - 183

Konular:Tıp

DOI:10.35232/estudamhsd.511917

Anahtar Kelimeler:Alkol, davranış, sürücü eğitimi

Özet: Ülkemizde alkollü araç sürdüğü ikinci defa tespit edilen sürücülere belli miktarda idari para cezası verilerek sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınır ve sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine (SÜDGE) tabi tutulur. Çalışmanın amacı, bu eğitime katılan sürücülerin  sosyodemografik  özelliklerini  ve bazı davranışlarını incelemektir. Kütahya Toplum Sağlığı Merkezinde 2013-2017 tarihleri arasında SÜDGE almış 393 kurs dosyalarının incelenmesiyle yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 2018 Ocak-Şubat aylarında taranan dosya bilgileri  oluşturulan standart bir forma kaydedildi ve tanımlayıcı veriler değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanıldı ve  McNemar X2 testi yapıldı. Hepsi erkek olan 393 katılımcının yaş ortalaması 40,86±9,44, %39,4’ü (n:155) lise ve üstü eğitimli, %19,3’ü (n:76) bekar idi. Katılımcıların %58,3’ü (n:229) 10 yıldan daha fazla süredir araç kullandığını belirtilmiştir. Son 5 yıldaaz bir kez kaza yapma sıklığı %26,4 (n:104) idi. Alkollü araç kullanma dışında alınan trafik cezalarının türü; %10,7 yanlış park etme, %4,8 aşırı hız, %1,8 kırmızı ışıkta geçme olarak sıralandı. Çalışma grubunun %11,7’si haftada 2-4 gün, %1,5’i haftada 4 günün üzerinde alkol tükettiğini belirtirmiştir. Katılımcılar alkol alma nedenlerini %19 maddi sıkıntı, %15,6 hastalık varlığı, %11,6 boşanma, %11,1 yoğun iş yükü, %10 işten ayrılma, %9 aile içi sorun, %8,8 işsizlik, %4 kutlama-eğlenme olarak belirtmiştir. Kişilerin ilk kez alkollü araç kullandığı tespit edildiğindeki alkol alma nedenleri ile ikinci kez tespit edildiğindeki nedenler arasında istatistiksel olarak bir fark bulunamadı (p>0,05).  Çalışma grubunda  haftada 2 günün üzerinde alkol kullanım sıklığı %11,7 saptandı ve alkol alma nedenleri arasında ilk sırada maddi sıkıntı yaşama yer aldı. SÜDGE’nin kişilerin sosyodemografik  özellikleri ve alkol kullanma nedenleri dikkate alınarak verilmesi ve değerlendirilmesinin önemli olabileceği düşünülmektedir. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE KATILAN SÜRÜCÜLERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ}, volume={4}, number={2}, publisher={ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi}, author={Melike TELLİOĞLU,Ömer Faruk TEKİN,İnci ARİKAN}, year={2019}, pages={176–183} }
APA
KOPYALA
Melike TELLİOĞLU,Ömer Faruk TEKİN,İnci ARİKAN. (2019). BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE KATILAN SÜRÜCÜLERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ (Vol. 4, pp. 176–183). Vol. 4, pp. 176–183. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi.
MLA
KOPYALA
Melike TELLİOĞLU,Ömer Faruk TEKİN,İnci ARİKAN. BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE KATILAN SÜRÜCÜLERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ. no. 2, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 2019, pp. 176–83.