ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF 202 HIV/AIDS CASES DIAGNOSED IN MERSIN

Yazarlar: Müzeyyen AKSU, Caferi Tayyar ŞAŞMAZ, Altan TOGAY, Tuğba İlayda AKSU

Cilt 6 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 34 - 45

Konular:Halk ve Çevre Sağlığı

DOI:10.35232/estudamhsd.755986

Anahtar Kelimeler:HIV, AIDS, epidemiyoloji, klinik takip

Özet: Türkiye'de ilk HIV/AIDS olgusu 1985 yılında bildirilmiş ve bu tarihten itibaren olgu sayısı yıllar içinde giderek artmıştır. Bu çalışma ile ilimizdeki HIV/AIDS olgularının epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Mersin ilinde Ocak 1993-Aralık 2015 tarihleri arasında tanı konan 202 HIV/AIDS olgusuna ait veriler hasta dosyalarından elde edilmiştir. Çalışmaya 158'i (%78.2) erkek olmak üzere toplam 202 HIV/AIDS olgusu alınmıştır. Olguların 136 (%67.3)'sı 24-44 yaş aralığındadır. Olguların 198’i (%98.0) Türk vatandaşı olup 115 (%40.1)'i sosyal güvenceye sahiptir. Mesleklerine göre değerlendirildiğinde en yüksek grup 66 olgu (%32.6) ile işçilerde görülmektedir. En yüksek risk faktörünü 16 (%7.9) olgu ile cinsel ilişki oluşturmaktadır. HIV/AIDS insidansı 2000 yılından yüz binde 2.0 iken, 2015 yılında bu oranın yüz binde 10.9’a çıktığı tespit edilmiştir. Olgular ilk başvurduklarında ortalama CD4+T lenfosit hücre sayısı 39'unda (%19.3) >500'den büyük olduğu saptanmıştır. AIDS aşamasında fırsatçı enfeksiyonların eşlik etmektedir. Viral yük oranları 49'unda (%24.3) <10000 küçüktür. 59 (%29.2) olgu anti-retroviral tedavi almaktadır. Çalışma süresince olguların 11'i (%5.4) hayatını kaybetmiştir. Bölgemizde HIV/AIDS insidansı yıllar itibariye artmaktadır. Çalışmamızda, olgulara ait risk faktörlerine çok büyük oranda ulaşılamamıştır. Tespit edilen olguların risk faktörlerinin belirlenmesi, bu hastalıkla mücadele için planlanacak sağlık hizmetlerine yön verecektir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF 202 HIV/AIDS CASES DIAGNOSED IN MERSIN}, volume={6}, number={34–45}, publisher={ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi}, author={Müzeyyen AKSU,Caferi Tayyar ŞAŞMAZ,Altan TOGAY,Tuğba İlayda AKSU}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Müzeyyen AKSU,Caferi Tayyar ŞAŞMAZ,Altan TOGAY,Tuğba İlayda AKSU. (2021). EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF 202 HIV/AIDS CASES DIAGNOSED IN MERSIN (Vol. 6). Vol. 6. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi.
MLA
KOPYALA
Müzeyyen AKSU,Caferi Tayyar ŞAŞMAZ,Altan TOGAY,Tuğba İlayda AKSU. EVALUATION OF EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF 202 HIV/AIDS CASES DIAGNOSED IN MERSIN. no. 34–45, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 2021.