ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

TRADITIONAL METHODS KNOWN AND APPLIED BY WOMEN LIVING IN THE CITY CENTER OF BINGOL FOR MOTHER AND INFANT CARE

Yazarlar: Aliye BULUT, Çağla YİĞİTBAŞ, Fatma DEMİR

Cilt 6 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 22 - 33

Konular:Tıp

DOI:10.35232/estudamhsd.727868

Anahtar Kelimeler:Geleneksel uygulamalar, anne, doğum, bebek bakımı, doğum sonrası bakım

Özet: Bu araştırma; Bingöl il merkezinde yaşayan kadınların anne ve bebek bakımına yönelik bildikleri ve uyguladıkları geleneksel yöntemleri saptamak amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı kesitsel tipte olan araştırmanın evrenini 20 yaş üstü kadınlar oluşturmuş olup 2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu tanımlamaya giren kadın sayısı 88.265 kişidir. %4 sapma ile örnekleme alınması gereken minimum kişi sayısı 596 olarak tespit edilmiş [(n=Nt2pq/d2(N-1)+t2pq), (N=88.265, p=0,5, q=0,5, d=0,04), t=1,96)] araştırma 600 kadın ile tamamlanmıştır. Araştırmaya alınma ölçütlerini karşılayan kadınlara, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili literatürün değerlendirilmesi sonucu hazırlanan, 48 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Eğitim düzeyi yüksek olanların, çalışanların, gebeliği planlı olanların, gebelik ve canlı doğum sayısı üçün altında olanların daha fazla oranlarda olacak şekilde geleneksel uygulamaları önemsiz olarak gördükleri tespit edilmiştir. Kadınlara doğum öncesi dönemden başlayarak gebelik, doğum, lohusalık, bebek bakımı konularında eğitim verilmesi, gebelerin daha sık takip edilerek yanlış geleneksel uygulamalar ve inanışlar konusunda bilgilendirilmesi, verilecek olan eğitimlerde genç, eğitim düzeyi düşük annelere öncelik verilmesi ve eğitimlerin sürekli ve düzenli yapılması önerilmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={TRADITIONAL METHODS KNOWN AND APPLIED BY WOMEN LIVING IN THE CITY CENTER OF BINGOL FOR MOTHER AND INFANT CARE}, volume={6}, number={22–33}, publisher={ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi}, author={Aliye BULUT,Çağla YİĞİTBAŞ,Fatma DEMİR}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Aliye BULUT,Çağla YİĞİTBAŞ,Fatma DEMİR. (2021). TRADITIONAL METHODS KNOWN AND APPLIED BY WOMEN LIVING IN THE CITY CENTER OF BINGOL FOR MOTHER AND INFANT CARE (Vol. 6). Vol. 6. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi.
MLA
KOPYALA
Aliye BULUT,Çağla YİĞİTBAŞ,Fatma DEMİR. TRADITIONAL METHODS KNOWN AND APPLIED BY WOMEN LIVING IN THE CITY CENTER OF BINGOL FOR MOTHER AND INFANT CARE. no. 22–33, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 2021.