ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

EFFECTS OF SOCIAL RESTRICTIONS ON THE OUTCOMES OF INPATIENTS WITH CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) IN TURKEY

Yazarlar: Derya YENİBERTİZ, Berna AKINCI ÖZYÜREK, Filiz KOÇ, Mehmet Enes GÖKLER, Tijen ŞENGEZER

Cilt 6 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 11 - 21

Konular:Halk ve Çevre Sağlığı

DOI:10.35232/estudamhsd.857512

Anahtar Kelimeler:COVID-19, sosyal kısıtlamalar, sokağa çıkma yasakları

Özet: Koronavirüs Hastalığı-19 (COVID-19) salgını sırasında Türkiye'de her alanda birçok önlemler alınmıştır. Yirmi bir Mart'ta 65 yaş ve üzeri kişilere, 3 Nisan'da 20 yaş altındaki kişilere sokağa çıkma yasakları başlamış olup 23 Nisan'da herkese sadece hafta sonları olan kısa süreli sokağa çıkma yasakları gelmiştir ve 1 Haziran’dan itibaren de normalleşme süreci başlamıştır. Bu çalışmada ülkemizde uygulanan sosyal kısıtlamaların ve normalleşmenin 15 Mart ile 21 Haziran 2020 tarihleri arasında COVID-19 tanısı ile hastaneye yatırılmış 953 hastanın medikal sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hastaların yaşı, cinsiyeti, semptomları, akciğer tomografi bulguları, yoğun bakım ve entübasyon durumları, ölüm oranları, laboratuvar parametreleri ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) sonuçları kaydedilmiştir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilere gelen kısıtlamaların, kısa süreli herkese uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ve normalleşmenin başladığı zamanın 3 hafta öncesi ve 3 hafta sonrasındaki hastaların verileri karşılaştırılmıştır. Sosyodemografik özelliklerde 1. ve 2. periodda farklılık saptanmamıştır ancak 3. periyotta kadın hasta sayısında artış saptanmıştır. Dönemlerde semptomlarda ve laboratuvar değerlerinde bazı değişiklikler saptanmıştır. 1. periyotta ölümler, yoğun bakıma yatış, pozitif PCR vakalarının oranı, en az bir PCR pozitif veya bilgisayarlı tomografisi Covid-19 ile uyumlu olgu oranı artmıştır (p <0,05). 2. Periyotta klinik ve radyolojik özelliklerde farklılık saptanmamışken 3. periyotta ölümler azalmıştır (p:0,015). Çalışmamızın bulguları, pandeminin erken evresinde uygulanan kısıtlamalardan olumlu etkilenmiş gibi görünmese de, bu kısıtlamaların, uzun vadede hastaların sayısı ve ciddiyeti üzerinde olumlu bir etki yarattığını ve sağlık sisteminin yönetimi ve iyileştirilmesi için zaman kazandırdığını düşünmekteyiz.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={EFFECTS OF SOCIAL RESTRICTIONS ON THE OUTCOMES OF INPATIENTS WITH CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) IN TURKEY}, volume={6}, number={11–21}, publisher={ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi}, author={Derya YENİBERTİZ,Berna AKINCI ÖZYÜREK,Filiz KOÇ,Mehmet Enes GÖKLER,Tijen ŞENGEZER}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Derya YENİBERTİZ,Berna AKINCI ÖZYÜREK,Filiz KOÇ,Mehmet Enes GÖKLER,Tijen ŞENGEZER. (2021). EFFECTS OF SOCIAL RESTRICTIONS ON THE OUTCOMES OF INPATIENTS WITH CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) IN TURKEY (Vol. 6). Vol. 6. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi.
MLA
KOPYALA
Derya YENİBERTİZ,Berna AKINCI ÖZYÜREK,Filiz KOÇ,Mehmet Enes GÖKLER,Tijen ŞENGEZER. EFFECTS OF SOCIAL RESTRICTIONS ON THE OUTCOMES OF INPATIENTS WITH CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) IN TURKEY. no. 11–21, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 2021.