ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi

AN ANALYSIS ON THE ANTI-VACCINATION MOVEMENT IN TURKISH DIGITAL PLATFORMS: EKŞİSÖZLÜK AND FACEBOOK

Yazarlar: Lütfi Doğan TILIÇ, Hande UZ ÖZCAN

Cilt 6 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 1 - 10

Konular:Halk ve Çevre Sağlığı

DOI:10.35232/estudamhsd.778038

Anahtar Kelimeler:Türkiye, halk sağlığı, aşı-karşıtlığı, din, tematik içerik analizi, dijital sosyal medya, Facebook, Ekşisözlük

Özet: Aşı karşıtı hareket Türkiye’de bir halk sağlığı sorununa dönüşmüştür. Bu araştırmada aşı karşıtı hareketin dijital medyadaki yansımasından bir kesit sunulmaktadır. Bir sosyal medya uygulaması olan Facebook ve bir hipertext sözlük olan Ekşisözlük’ten amaçsal örneklem yöntemiyle seçilen iki grupta yapılmış olan aşı hakkındaki paylaşımlar analiz edilmiştir. Araştırma, dijital sosyal medyanın birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de aşı karşıtı hareketin asıl yuvası olup olmadığına bakarken, aynı zamanda aşı karşıtlığının hangi motivasyonlara sahip olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. EkşiSözlük girişlerine ve Facebook paylaşımlarına yapılan Tematik İçerik Analizi, Facebook’un daha çok aşı karşıtları ve özellikle dindar aşı karşıtlarının düşüncelerini yaymak için kullandıkları bir platform olduğunu; daha seküler ve eğitimli kesimlerce kullanılan EkşiSözlük’te ise aşı karşıtlığının daha az görüldüğünü göstermiştir. Aşı karşıtlarının motivasyonlarının çoğunlukla sözde “bilimsel” postmodern ve dinsel değerlendirmeler olduğu ve her iki kesimde de komplocu düşüncenin hakim olduğu görülmüştür.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={AN ANALYSIS ON THE ANTI-VACCINATION MOVEMENT IN TURKISH DIGITAL PLATFORMS: EKŞİSÖZLÜK AND FACEBOOK}, volume={6}, number={1–10}, publisher={ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi}, author={Lütfi Doğan TILIÇ,Hande UZ ÖZCAN}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Lütfi Doğan TILIÇ,Hande UZ ÖZCAN. (2021). AN ANALYSIS ON THE ANTI-VACCINATION MOVEMENT IN TURKISH DIGITAL PLATFORMS: EKŞİSÖZLÜK AND FACEBOOK (Vol. 6). Vol. 6. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi.
MLA
KOPYALA
Lütfi Doğan TILIÇ,Hande UZ ÖZCAN. AN ANALYSIS ON THE ANTI-VACCINATION MOVEMENT IN TURKISH DIGITAL PLATFORMS: EKŞİSÖZLÜK AND FACEBOOK. no. 1–10, ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 2021.