Aksaray İletişim Dergisi

Aksaray İletişim Dergisi

Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Yazılı Basında Sunumu: Gazete İçerikleri Üzerinden Karşılaştırmalı İnceleme

Yazarlar: ["Özer SİLSÜPÜR", "Yusuf KARADERE"]

Cilt - , Sayı Cilt: 4 Sayı: 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.47771/aid.1028453

Anahtar Kelimeler:Kadına Yönelik Şiddet,Medya,Yazılı Medya,Gazeteler,Şiddet Haberleri

Özet: Gazeteler gündemle ilgili gelişmelerin sunulması, bilgilendirme işlevi dışında belli konulara dikkat çekilmesi ve konuların önemsenmesinde önemli yere sahiptir. Çalışmada, kadına yönelik çıkan şiddet haberlerinin gazetelerde nasıl ele alındığı ve kadına yönelik şiddet olaylarının nasıl sunulduğu, tirajı en yüksek gazeteler olan Hürriyet, Sabah, Sözcü, Milliyet ve Türkiye örnekleminde incelenmiştir. Bu gazetelerde çıkan kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri 14.12.2020-14.01.2021 tarihleri arasında içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Kadına yönelik şiddet haberlerinin en az Türkiye gazetesinde ele alındığı belirlenmiştir. Kadına yönelik şiddet konusuyla ilgili sadece Hürriyet gazetesinde haber türü dışında köşe yazarlarının da bu konuyla ilgili yazılar yayımladıkları tespit edilmiştir. Kadına yönelik şiddet haberlerinde Sözcü gazetesinin her haberinde fotoğraf kullandığı ve diğer gazetelerin ise fotoğraf kullanmadan haber yayımladıkları saptanmıştır. Genel olarak gazete haberlerinde kadınların en çok 11-17 ve 23-39 yaş aralığında şiddete maruz kaldığı, kadınlara yönelik gerçekleşen şiddetin en fazla cinayetle sonuçladığı ve kadınların en fazla fiziksel şiddet gördüğü belirlenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA