Aksaray İletişim Dergisi

Aksaray İletişim Dergisi

Sosyal Medyaya Eleştirel Bir Bakış: Sosyal İkilem (Social Dilemma) Netflix Belgesel Filminin Analizi

Yazarlar: ["Tarık PULURLUOĞLU"]

Cilt - , Sayı Cilt: 4 Sayı: 1 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.47771/aid.1030762

Anahtar Kelimeler:Sosyal İkilem,Sosyal Medya,Sosyal Medya Bağımlılığı,Eleştirel Kuram,Göstergebilim,Netflix

Özet: Son yıllarda internet, bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon gibi, yeni medya teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bir dönem içerisinde yaşanmaktadır. Tüm bu teknolojilerin hızla popülarite kazanmasıyla birlikte günümüzde sosyal ilişkiler, bireysel yaşam ve özellikle de aile içi ilişkiler dönüşüme uğramıştır. Sosyal medya kavramını hayatımıza kazandıran yeni medya teknolojileri toplumsal hayatın her bir safhasında kendisine yer edinerek, insanların hayatlarını etkilemekte, dönüştürmekte, yaşam tarzlarında ve gündelik hayatlarında derin izler bırakmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak sosyal medya kavramı ve sosyal medya bağımlılığına değinilmiş, daha sonra ilgili eleştirel kuramlar çerçevesinde göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak Netflix dijital platformu tarafından 2020 yılında yayımlanan “Sosyal İkilem” adlı belgesel film ile ilgili analiz ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gelişen iletişim teknolojileri ve sosyal medya ortamlarının bilinçli kullanılmadığı takdirde bilhassa gençler üzerinde psikolojik ve sosyal anlamda çok çeşitli problemlere sebebiyet verdiği bulgulanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA