Aksaray İletişim Dergisi

Aksaray İletişim Dergisi

Yakın Dönem Türk Siyaset Duayenlerinin Medya Kullanımı Deneyimleri ve Propaganda

Yazarlar: Menderes AKDAĞ

Cilt 1 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 82 - 110

Konular:İletişim

Anahtar Kelimeler:Medya,Propaganda,TV,Radyo,Siyasetçi

Özet: İyi yürütülmüş bir propaganda çalışması olmaksızın siyasetçilerin başarılı olması mümkün gözükmemektedir. İyi bir propagandanın ise medya araçlarının etkin kullanılmasına bağlı olduğu söylenebilir. Çalışmamızda siyaset duayenlerinin medya kullanım deneyimlerinin ne olduğu anlamak ve bunun kendi siyasi çalışmalarına etkilerini ortaya çıkarmak temel amacımız olmuştur. Buradan elde edeceğimiz kimi sonuçların pek çok politikacıya fayda sağlayacağı düşünmekteyiz. Seçmene bu bilgilerin aktarılması durumunda ise onun bilinç düzeyinin artırılması hedeflenmiştir, siyasi iletişim çalışması yapan araştırmacıların çalışmalarına katkı koymak gaye edinilmiştir. Siyaset duayeni pek çok kişi ile görüşülmesi, gazete ve literatür taraması yapılması, dijital kaynakların bir kısmının kontrol edilmesi yöntem olarak belirlenmiştir.  Eski siyasetçilerin kendilerinin propaganda amaçlı radyo, tv, gazete gibi araçları ne biçimde ve etkinlikte kullandıkları çalışmamızda onların ifadeleri üzerinden değerlendirilmiştir. Yine kendi aleyhlerinde medya araçları tarafından yürütülen karşı ve kara propagandayı etkisizleştirmek için neler yaptıkları konusu çalışmamızda üzerinde durulmuştur.  Medya ile çatışmaları veya medya ile uzlaşıları kendileriyle yaptığımız tartışmalar üzerinden incelenmiştir. Araştırma bulgularımızdan elde ettiğimiz sonuca göre siyasette önemli yerlere gelmiş kişilerin bu başarılarında propaganda faaliyetlerini etkili bir biçimde yürüttüklerini gördük. Gazete, radyo, televizyon gibi medya araçlarını kullanma becerisine sahip olduklarını anladık. Yaptığımız literatür taraması sonucunda benzer başlıkla ortaya konmuş bir çalışmaya rastlayamadık. Bu nedenle çalışmamızın önemli bir boşluğu dolduracağı düşüncesine sahibiz. 


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={Yakın Dönem Türk Siyaset Duayenlerinin Medya Kullanımı Deneyimleri ve Propaganda}, volume={1}, number={1}, publisher={Aksaray İletişim Dergisi}, author={Menderes AKDAĞ}, year={2019}, pages={82–110} }
APA
KOPYALA
Menderes AKDAĞ. (2019). Yakın Dönem Türk Siyaset Duayenlerinin Medya Kullanımı Deneyimleri ve Propaganda (Vol. 1, pp. 82–110). Vol. 1, pp. 82–110. Aksaray İletişim Dergisi.
MLA
KOPYALA
Menderes AKDAĞ. Yakın Dönem Türk Siyaset Duayenlerinin Medya Kullanımı Deneyimleri ve Propaganda. no. 1, Aksaray İletişim Dergisi, 2019, pp. 82–110.