Aksaray İletişim Dergisi

Aksaray İletişim Dergisi

Kent İmajının ve Kentsel Rekreasyon Alanlarına Yönelik Algının Ölçümü

Yazarlar: Coşku EREN, Murat KOÇYİĞİT

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 66 - 81

Konular:İletişim

Anahtar Kelimeler:Kent İmajı,Kentsel Rekreasyon Alanları,Kent Algısı,Bilişsel Değerler

Özet: Günümüzde kentler, çeşitli hedefler doğrultusunda farkındalık yaratabilmek için değer yaratmaya ve kendilerini ayrıştırmaya gerek duymaktadırlar. Bu değer yaratma ve farklılaşma misyonu küresel anlamda ilgi çeken bir kent imajı ile şekillenebilmektedir. Kent imajının şekillenmesinde kentin sahip olduğu temel değerler ve bunların tanıtım enstrümanı olarak kullanılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, kent imajının ve kentsel rekreasyon alanlarına yönelik algının ölçümüdür. Bu bağlamda Konya kent imajının ve Konya’daki kentsel rekreasyon alanlarına yönelik algının ölçümünü gerçekleştirmek çalışmanın odak noktasıdır. Belirlenen amaç doğrultusunda, Mevlana Müzesi, Konya Kelebekler Vadisi ve 80 Binde Devri Alem rekreasyon alanı ziyaretçileri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Fakat araştırma kapsamında bu alanları ziyaret eden kişilerin tamamına ulaşmak zaman kısıtı ve örnekleme ulaşım zorluğundan dolayı, araştırma olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen betimleyici istatistikler doğrultusunda Konya kent imajına yönelik doğal, sosyal, kültürel, sosyo-ekonomik ve kent atmosferi özelliklerinin ortalama değerlerinin olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kentsel rekreasyon alanlarına yönelik algının, bilişsel ve duygusal çekicilikler bağlamında ortalama değerlerinin de pozitif yönelimli olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda kentsel rekreasyon alanları şehir imajına bilişsel ve duygusal yönden katkı sağlayabilmekle birlikte, kente yönelik algının da olumlu yönde şekillenebilmesini sağlayacaktır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Sonuçların tamamını görmek için Asos İndeks'e üye bir üniversite ağından erişim sağlamalısınız. Kurumunuzun üye olması veya kurumunuza ücretsiz deneme erişimi sağlanması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Dergi editörleri editör girişini kullanarak sisteme giriş yapabilirler. Editör girişi için tıklayınız.

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Kent İmajının ve Kentsel Rekreasyon Alanlarına Yönelik Algının Ölçümü}, volume={2}, number={1}, publisher={Aksaray İletişim Dergisi}, author={Coşku EREN,Murat KOÇYİĞİT}, year={2020}, pages={66–81} }
APA
KOPYALA
Coşku EREN,Murat KOÇYİĞİT. (2020). Kent İmajının ve Kentsel Rekreasyon Alanlarına Yönelik Algının Ölçümü (Vol. 2, pp. 66–81). Vol. 2, pp. 66–81. Aksaray İletişim Dergisi.
MLA
KOPYALA
Coşku EREN,Murat KOÇYİĞİT. Kent İmajının ve Kentsel Rekreasyon Alanlarına Yönelik Algının Ölçümü. no. 1, Aksaray İletişim Dergisi, 2020, pp. 66–81.