International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

Kas Gevşetici Olarak Feniramidolün Erken Dönem Tavuk Embriyolarında Nöral Tüp Gelişimi Üzerine Etkileri

Yazarlar: Fatih KIRAR

Cilt 7 , Sayı 3 , 2021 , Sayfalar 52 - 64

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:Feniramidol,Nöral tüp defekti,Tavuk embriyosu

Özet: Amaç: Bu çalışmada nöroşirürji pratiğinde miyorelaksan bir ajan olarak sıklıkla kullanılan feniramidolün civciv embriyolarında orta hat kapanmasına etkisi ve nöral tüp defekti oluşturma mekanizmasını incelemeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmada 80 adet spesifik patojen içermeyen yumurta, ağırlıkları ölçülüp, 37,8+-0,2°C ‘de ve %65–75 nem ortamında kuluçka makinesinde 30 saat inkübe edildi. İnkübasyonun 30. saatinde tüm yumurtalar pencereleme tekniği kullanılarak açıldı ve dört temel gruba ayrıldı(n=20). Feniramidol suda steril şartlarda çözülerek uygun solüsyonlar hazırlandı. Kontrol grubuna %0.9 steril serum fizyolojik, diğer gruplara 0.8 mg/kg dan başlayarak artan dozlarda(8mg/kg, 80mg/kg) 20 mikrolitre subblastodermik injeksiyon yapıldı. Enjeksiyon sonrası açılmış pencereler steril drape ile kapatılıp daha sonra yumurtalar 180 derece çevrilerek yeniden inkübatöre konulup, inkübasyon süresi 72 saate tamamlandı. Yumurtalar, inkübasyonun 72. saatinde embriyolojik gelişimin değerlendirilmesi için New tekniği kullanılarak açıldı ve Hamburger-Hamilton Tavuk Embriyo Sınıflandırma Sistemi temel alınarak değerlendirildi. Çıkan sonuçlar SPSS V22.0 programı ile analiz edildi. Bulgular: Çalışmada grupların istatistiksel analizinde feniramidol yüksek doz kullanılan gruplarda nöral tüp defektinin arttığı ve feniramidolün artan konsantrasyonlarda, erken tavuk embriyolarında orta hat kapanma kusurlarının arttığı gözlendi. Sonuç: Sıkça kullanılan bir miyorelaksan olan ve etkisini internöronal blokaj üzerinden gösteren feniramidol, tavuk embriyosunda doz bağımlı olarak orta hat kapanma kusurlarına neden olduğu düşünülmektedir. Ancak kesin sonuçlar için ileri araştırma önerilmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Kas Gevşetici Olarak Feniramidolün Erken Dönem Tavuk Embriyolarında Nöral Tüp Gelişimi Üzerine Etkileri}, volume={7}, number={52–64}, publisher={International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, author={Fatih KIRAR}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Fatih KIRAR. (2021). Kas Gevşetici Olarak Feniramidolün Erken Dönem Tavuk Embriyolarında Nöral Tüp Gelişimi Üzerine Etkileri (Vol. 7). Vol. 7. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences.
MLA
KOPYALA
Fatih KIRAR. Kas Gevşetici Olarak Feniramidolün Erken Dönem Tavuk Embriyolarında Nöral Tüp Gelişimi Üzerine Etkileri. no. 52–64, International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 2021.