International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences

HİDROKSİKLOROKİN İLE UZUN SÜRELİ TEDAVİ ALTINDA OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSLU HASTALARDA COVID-19’UN PREVELANSI VE KLİNİK SEYRİ

Yazarlar: Özkan YÜKSELMİŞ

Cilt 7 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 1 - 15

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:COVID-19,ROMATİZMAL HASTALIKLAR,SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS,HİDROKSİKLOROKİN,KLOROKİN,PROFİLAKSİ,ACE2

Özet: COVID-19 enfeksiyonu bir anda ortaya çıkan ve dünyanın tamamını etkileyen bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Henüz tanıştığımız bir sağlık sorunu olduğundan ve tedavi protokolü ile ilgili fikir birliğine varılamadığından birçok çalışmaya konu olmuştur. Hastalığın semptomlarının gerilemesi içinetkili tedavinin viral yükün azaltılması olduğu bilinmektedir. Halihazırda viral yükü kesin olarak azaltan bir ilaç bulunamamıştır. Ancak ribavirin, pensiklovir, nitazoksanit, nafamostat, klorokin ve iki iyi bilinen geniş spektrumlu antiviral ilaç remdesivir (GS-5734) ve favipiravir (T-705) tedavide ilk seçenek olarak güncel protokolde var olmuştur. Sistemik lupus eritematöz hastaların tedavi protokollerinde ise immun sistemi baskılayan ve antimalaryal ilaç ve ilaç gruplarının kullanıldığı bilinmektedir. Biz de çalışmamızda sistemik lupus eritematozuslu hastalarda COVID-19 enfeksiyonunun prevelansını ve bu enfeksiyona yakalanmaları halinde oluşabilecek klinik tabloyu araştırmayı amaçladık. Aynı zamanda uzun süreli hidrosiklorokin kullanan sistemik lupus eritematozuslu hastaların COVID-19 enfeksiyonundan daha az etkilenip etkilenmeyeceğini ve profilaktik olarak hidroksiklorokin kullanımının nasıl bir klinik seyir ve hasta prevelansı oluşturacağını araştırmayı amaçladık. Yaptığımız çalışma sonuç olarak lupus hastalarının doğal olarak viral enfeksiyonlara daha duyarlı olduklarını gösteren kanıtlar olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda COVID-19 prevelansının SLE hasta grubuyla ilişkisi saptanamamış ve daha büyük hasta gruplarıyla bu tip takip ile SARS-CoV-2 enfeksiyonunun serolojik olarak belirlenmesi, SLE'li hastalarda COVID-19'un etkisini daha iyi anlamak için değerli olacağı vurgusu yapılmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={HİDROKSİKLOROKİN İLE UZUN SÜRELİ TEDAVİ ALTINDA OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSLU HASTALARDA COVID-19’UN PREVELANSI VE KLİNİK SEYRİ}, volume={7}, number={1–15}, publisher={International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences}, author={Özkan YÜKSELMİŞ}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Özkan YÜKSELMİŞ. (2021). HİDROKSİKLOROKİN İLE UZUN SÜRELİ TEDAVİ ALTINDA OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSLU HASTALARDA COVID-19’UN PREVELANSI VE KLİNİK SEYRİ (Vol. 7). Vol. 7. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences.
MLA
KOPYALA
Özkan YÜKSELMİŞ. HİDROKSİKLOROKİN İLE UZUN SÜRELİ TEDAVİ ALTINDA OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSLU HASTALARDA COVID-19’UN PREVELANSI VE KLİNİK SEYRİ. no. 1–15, International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 2021.