Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Deniz yüzey sıcaklığının ARIMA yöntemiyle modellenmesi ve gelecek tahmini: Zonguldak ve Bartın uygulaması

Yazarlar: ["Cemal ERDEM", "Zafer ASLAN"]

Cilt - , Sayı Cilt: 18 Sayı: 67 , 2023 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Deniz Yüzey Sıcaklığı,İklim Değişikliği,Modelleme,ARIMA,Tahmin

Özet: Deniz yüzey sıcaklığı (DYS), okyanus ve atmosferik sistemlerin dinamiklerini anlamak ve gelecekteki iklim trendlerini tahmin etmek için kritik bir parametredir. Bu çalışmada, Avrupa Uzay Ajansı İklim Değişikliği Girişimi'nden, özellikle Deniz Yüzey Sıcaklığı İklim Değişikliği Girişimi (DYS IDG) projesinden elde edilen veriler kullanılarak, Zonguldak ve Bartın illerindeki DYS’nın ARIMA (otoregresif hareketli ortalamalar) yöntemini kullanarak modelliyoruz. Veri seti (boylam 31.25 ve enlem 40.95) 1981'den 2022'ye kadar olan 40 yıllık bir dönemi kapsamakta ve DYS trendleri ile mevsimsel varyasyonların bir değerlendirmesini içermektedir. Sonuçlar, çalışma dönemi boyunca DYS’de tutarlı bir artış göstermektedir ve mse (ortalama kare hatası) 0,07'dir. Zonguldak ve Bartın illerindeki değişen DYS trendleri, balıkçılık ve turizm de dahil olmak üzere birçok endüstri ve sektör için önemli sonuçları vardır. Bu çalışmanın sonuçları bu alanlardaki karar verme süreçlerine ve iklim değişikliği uyum ve azaltma stratejileriyle ilgili politika kararlarına yardımcı olabilir. Bulgularımız ayrıca, DYS verilerinin alındığı DYS IDG projesi ve ARIMA yönteminin DYS verilerini modelleme etkinliği ve potansiyel sınırlamaları hakkında değerli bir iç görü sağlar.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA