Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Kentsel ısı adası, sıcaklık dalgaları ve halk sağlığı ilişkisi

Yazarlar: ["Kamile YASDIMAN"]

Cilt - , Sayı Cilt: 18 Sayı: 67 , 2023 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Şehir ısı adası,Halk sağlığı,Sıcak hava dalgaları

Özet: Gelecekte devam etmesi öngörülen küresel ısınma tahmini ile hem ısı dalgalarının görülme sıklığının hem de yoğunluğunun giderek artması muhtemeldir. Özellikle şehir merkezlerinde oluşan kentsel ısı adalarının da giderek şiddetleneceği ve kentte yaşayan insanların sağlığını pek çok açıdan olumsuz etkileyeceği potansiyel bir gerçektir. Türkiye’de kentsel ısı adası ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bunların en kapsamlılarından biri olan yazarın doktora tezi çalışmasında, 2013 yılı itibariyle nüfusu 500.000 ve üzeri 17 kent ve mukayese istasyonu şehir ısı varlığı açısından değerlendirilmiştir. Sen’in Trend Analizi metodu ile araştırma yapılan tezde çalışılan kentlerden 11 tanesinde şehir ısı adası varlığı tespit edilmiştir. ŞIA varlığı tespit edilen kentler, Türkiye’nin kalabalık nüfuslu kentleridir. Bu kentlerde yaşayan halkın sağlığı ve refahının, gelecek yıllarda sıcak hava dalgaları nedeniyle olumsuz şekilde etkileneceği öngörülmektedir. Bu kapsamda gerek yerel yönetimlerin gerekse de ilgili kent planlamacıların halihazırda var olan şehirlerin yapılanmalarında iyileştirmeye gidilmesi ve önlem alınması konusundaki girişimcileri, halkın büyük bir kesiminin sıcak hava dalgalarından etkilenmemesi adına son derece önemlidir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA