Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

Kentsel Tasarımda Trafikten Arınma İlkesi

Yazarlar: Batuhan DURSUN, Oğuzhan KURTULUŞ, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

Cilt 16 , Sayı 61 , 2021 , Sayfalar 73 - 97

Konular:Fen, Mühendislik

Anahtar Kelimeler:Yayalaştırma,Yayalaştırma tasarım ilkeleri,Yayalaştırmanın avantajları,Yayalaştırma çeşitleri

Özet: Sanayileşmenin büyümesi ve gelişmesi ile kırsal alanlardan kentlere yapılan göçler, kentlerin hızla büyümesine ve işçi kentlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşçi kentlerinin beton yığınları arasında yaşamaya mahkûm kalmaları, kent içinde rahat ve güvenle kullanabilecekleri taşıt trafiğinden kısmen ya da tamamen arındırılmış mekanlara gereksinim olmuştur. Yaşanabilir kentler oluşturabilmek için kamusallık, güvenlilik, canlılık, rahatlık, katılabilirlik gibi önemli sosyal ve ekonomik ölçütlerin mekânda sağlanması amaçlanmalıdır. Bu yüzden konutsal yerleşim alanlarında ve alışveriş alanlarında yer aldığı kent merkezlerinde yayalaştırma alanları oluşturulmaya başlanmış, Avrupa’da 1940’lı, Kuzey Amerika’da 1960 yıllarında uygulamaya geçilmiş ülkemizde ilk örneği 1978 yılında Ankara’da uygulanmıştır. Hollanda ve Batı Almanya’nın öncülüğünü yaptığı bu uygulamalardan sonra Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Avusturya, İtalya gibi gelişmiş ülkelerde bunu uygulamıştır. Bu uygulamaların amacı tarihsel kent karakterlerinin korunması, gün boyu motorlu taşıt trafiğiyle geceleri terk edilen mekanların yaşatılmak istenmesi amaçlanmıştır. Yayalaştırmayı Cambridge sözlüğü her ne kadar “bir yeri, araçların giremediği yer haline dönüştürmek” olarak tanımlasa da, bir bölge sadece yalnızlaştırılarak yayalaştırılamaz. Mutlak yayalaştırma gerçek dünyada mümkün olmamakla beraber kamu taşımacılığı, yaya altyapısının, motorsuz (örn. bisiklet) altyapının yeterli ve etkili gelişimi oluşturulması ile eşleştirilmiştir. Bu makalede yayalaştırmanın yalnızlaştırma olmadığını, kentlerde oluşturulan yayalaştırma alanlarının zorunluluk halinde motorlu araçların da girebileceği (ambulans, polis, itfaiye vb.) kentsel sisteme uygun alanlar olması, oluşturulan bu alanların da kentsel ve tarihsel dokunun korunması amaçlanmalı, sosyalleşmenin kültürel etkisini görmek, yayalaştırmanın zorunluluk değil, gerekli olduğu vurgulanmak istenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Kentsel Tasarımda Trafikten Arınma İlkesi}, volume={16}, number={73–97}, publisher={Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi}, author={Batuhan DURSUN,Oğuzhan KURTULUŞ,Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Batuhan DURSUN,Oğuzhan KURTULUŞ,Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ. (2021). Kentsel Tasarımda Trafikten Arınma İlkesi (Vol. 16). Vol. 16. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi.
MLA
KOPYALA
Batuhan DURSUN,Oğuzhan KURTULUŞ,Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ. Kentsel Tasarımda Trafikten Arınma İlkesi. no. 73–97, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2021.