Meyve Bilimi

Meyve Bilimi

Sert Çekirdekli Meyve İhracatında Rekabet Gücünün Analizi: Özbekistan Örneği

Yazarlar: ["Güçgeldi BASHİMOV"]

Cilt - , Sayı Cilt: 9 Sayı: 2 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.51532/meyve.1188320

Anahtar Kelimeler:Karşılaştırmalı üstünlük,Meyve ihracatı,ÖZbekistan,Comparative advantage,Fruit exports,Uzbekistan

Özet: Tarım sektörü, Özbekistan ekonomisinde çok önemli bir yer tutmakta, halkın önemli geçim kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Ayrıca, ihracat yoluyla ülkeye önemli miktarda döviz sağlamaktadır. Dolayısı ile tarım sektörü, ülke ekonomisinin belkemiği olarak kabul edilmektedir. Son dönemlerde başta meyve mahsulleri olmak üzere tarım ürünleri ihracatında önemli bir artış görülmektedir. Çalışmada, Özbekistan’ın sert çekirdekli meyve (kayısı, kiraz, erik ve şeftali) ihracatındaki karşılaştırmalı üstünlüğü Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler indeksi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışma 2000-2020 dönemini kapsamakta olup veriler BM Tarım ve Gıda Örgütü ile BM Comtrade veri tabanından elde edilmiştir. Analiz sonucunda Özbekistan’ın sert çekirdekli meyvelerin ihracatında güçlü bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu belirlenmiştir. Uluslararası rekabet gücünün artırılması için ihracatın ülke bazında çeşitlendirilmesi ve ürün kalitesinin artırılmasına daha fazla önem verilmelidir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA