Meyve Bilimi

Meyve Bilimi

İncir Üretiminin Gelişimi ve Küresel Rekabet Gücü Analizi

Yazarlar: ["Bektaş KADAKOĞLU", "Bahri KARLI", "Alamettin BAYAV"]

Cilt - , Sayı Cilt: 9 Sayı: 2 , 2022 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.51532/meyve.1184717

Anahtar Kelimeler:İncir,Rekabet gücü analizi,RCA,RXA,RSCA

Özet: Bu çalışmanın amacı, incir üretiminin ve ticaretinin dünyada ve Türkiye’de gelişimini ortaya koymak ve uluslararası rekabet gücünü belirlemektir. Türkiye incir üretiminde ve ihracatında dünyada ilk sırada yer almaktadır. Dünya incir üretiminin %23.30’u, ihracatının ise değer olarak %43.09’u ve miktar olarak da %48.43’ü Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle incir, Türkiye’nin tarımsal üretiminde ve dış ticaretinde geleneksel olarak önemli bir üründür. Bu çalışmada Türkiye’nin incir dış ticaretinde rekabet gücü analizi 2010-2021 yılları için hesaplanmış ve analizde Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük İndeksi (RCA), Vollrath’ın Göreli İhracat Avantajı İndeksi (RXA) ve Laursen’in Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlük İndeksi (RSCA) kullanılmıştır. Elde edilen indeks değerleri ortalaması RCA için 57.49, RXA için 117.03 ve RSCA için ise 0.965 olarak hesaplanmıştır. Bu indeks değerleri sonucunda Türkiye’nin incir ihracatında yüksek düzeyde karşılaştırmalı üstünlüğe, göreli ihracat avantajına ve yüksek rekabet avantajına sahip olduğu belirlenmiştir. Ancak tüm indeks değerlerine dikkate alındığında Türkiye’nin incir ihracatında rekabet gücü yüksek olmasına rağmen bu üstünlüğün yıllar itibariyle azalış eğiliminde olduğu görülmektedir. İncirde rekabet gücünü artırıcı en önemli faktör kalite faktörüdür. Üretimden satışa kadar geçen tüm aşamalarda bilinçli üretim yapılması, temizlik ve hijyen hususlarına dikkat edilmesi, pazarlama süresinin kısaltılması gibi uygulamaları kaliteyi artıracaktır. Söz konusu uygulamaların gerçekleştirilmesi durumunda ürünün katma değerinin yükseleceği ve birim ihracat fiyatının da artacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin incir ihracatında rekabet gücünü koruyabilmesi ve rekabet gücünün yükseliş eğilimine girmesi açısından bu hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA